Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Droogkuiser-verver

Wie de activiteit van droogkuiser-verver wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder de activiteit van 'droogkuiser-verver'?

Hij of zij die gewoonlijk en zelfstandig voor rekening van derden:

 • kledingsstukken, huishoud- of bedrijfslinnen droogkuist of verft.
 • droogkuisinstallaties ter beschikking stelt, waar de klant zelf kledingsstukken, huishoud- of bedrijfslinnen kan droogkuisen of verven.

Welke kennis moet u bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid:

1. Warenkennis

 • Textielvezels:
  • algemene eigenschappen;
  • herkenning: vlamtest, gedragingen tegenover zuren, basen, kleurstoffen, oplosmiddelen;
  • herkomst en eigenschappen van de vezels;
  • natuurlijke, plantaardige, dierlijke, minerale;
  • kunstmatige;
  • synthetische.
 • Water:
  • voorkomen in de natuur;
  • meest voorkomende onzuiverheden : organische stoffen, calcium-, magnesium-, ijzer- en mangaanzouten;
  • waterhardheid : betekenis: Franse hardheidsgraad, Duitse hardheidsgraad; bepalen van de hardheid;
  • wateronthardingsmethoden.
 • Zepen en andere detergenten:
  • indeling van alkalische vetzure zepen;
  • synthetische detergenten (anionische, niet ionische, kationische);
  • samengestelde zepen: soorten en gebruik;
  • algemene eigenschappen van zepen en andere detergenten : oplosbaarheid, bevochtigingsvermogen, schuimvermogen, emulgeervermogen en detergerend vermogen;
  • eigenschappen en gebruik van carboxymethylcellulose.
 • Alkaliën:
  • eigenschappen en gebruik van wasalkaliën : natriumcarbonaat (watervrij en gekristalliseerd), trinatriumfosfaat, natriumpyrofosfaat, natriumtripolyfosfaat, natriumsilicaat.
 • Oxydatie- en reductiemiddelen: algemene eigenschappen, gebruik en voorzorgen bij het gebruik van :
  • oxydatiemiddelen: natriumperboraat, waterstofperoxyde, natriumhypochloriet;
  • antichloormiddelen: natriumbisulfiet, natriummetabisulfiet en natriumhyposulfiet.
 • Azuragemiddelen: soorten, eigenschappen en gebruik.
 • Appretprodukten; soorten, herkomst, eigenschappen en gebruik van stijfsel.

2. Bedrijfsuitrusting.

 • Wasmachines:
  • gebruikelijke normen van wasmachines;
  • indeling volgens de bouw;
  • onderhoud en werkwijzen.
 • Centrifuges:
  • basisprincipe van verwijdering van bevochtigingswater door middel van centrifugaalkracht;
  • werkwijze van centrifuges;
  • waterverwijdering door uitpersen met zuiger.
 • Drogers:
  • gebruik en werkwijze van de twee types drogers : statische en roterende.
 • Mangel:
  • gebruik en werkwijze van de mangel, het inbrengsysteem en de vouwtafel.
 • Persen en stoompoppen:
  • gebruik en werkwijze van de twee types persen : vlakke pers en romppers;
  • gebruik en werkwijze van stoompoppen.
 • Strijkijzers:
  • gebruik, onderhoud, soorten en werkwijze van strijkijzers.
 • Vouwmachines, stoomtunnel, luchtcompressor, bascules:
  • gebruik en werkwijze.
 • Stoomketels:
  • de verschillende gebruikte brandstoffen;
  • werkwijze;
  • onderhoud en toezicht.
 • Interne transportmiddelen:
  • gebruik, opberging en onderhoud van transportkettingen.
 • Meubilair:
  • gebruik en onderhoud van rekken en toebehoren.
 • Werkplaats:
  • werkruimte, ventilatie, verwarming en verlichting.
  • rationele schikking van de machines.
  • de verschillende afdelingen en hun inrichting.
 • Machines voor chemische reiniging:
  • gebruikelijke normen voor machines voor chemische reiniging;
  • hun indeling volgens vlotverhouding;
  • hun indeling volgens de gebruikte oplosmiddelen;
  • hun indeling volgens distillatie en evaporatie of filtrering;
  • de verschillende onderdelen : werkwijze en gebruik van de filters, distillators, waterafscheiders, centrifuges, drogers, ontgeurders en recuperators.
 • Ontvlekkingstafels: gebruik, soorten en werkwijze van ontvlekkingstafels met afzuiging.
 • Persen: gebruik en werkwijze van drie types persen:
  • vlakke pers;
  • stoompop;
  • stoombollen.

3. Technologie

 • Ontvangst van wasgoed: bij klanten, in de wasserij. Wegen van wasgoed.
 • Sorteren van wasgoed: volgens kleur van het weefsel en aard van de vezels.Merken van wasgoed.
 • Wassen en spoelen: techniek van de verschillende procédés gebruikt voor: witgoed, bontgoed, werkkleding, wollengoed, synthetische stoffen.
 • Bleken: gebruik van de oxydatiemiddelen. Eventueel gebruik van antichloor.Gebruik van natriumhypochloriet, waterstofperoxyde en natriumperboraat.
 • Stijven en versoepelen:
  • met de machine;
  • met de hand.
 • Centrifugeren: centrifugeren met de wasmachine en de centrifuge.
 • Sorteren na wassen: scheiden van wasgoed voor de droger en wasgoed voor het strijken.
 • Drogen: gebruik van roterende en statische drogers.
 • Mangelen: regelen van snelheid en druk;inbrengen, leiden en opvouwen van wasgoed.
 • Persen: aanbrengen van wasgoed op de perstafel, de romppers en de stoompop;
 • Strijken met de hand: gebruik van strijkijzers.
 • Samenbrengen van wasgoed: terug samenbrengen van wasgoed om het aan de klanten te bezorgen.
 • Ontvangst van de goederen:
  • bij klanten;
  • in het bedrijf.
 • Sorteren: sorteren van de goederen volgens kleur, type en kleurstof, aard van de vezels en toebehoren;sorteren van leren en suède-leren kledingstukken, regenjassen, breigoed.
 • Ontvlekken: de principes en de verschillende technieken gebruikt bij het ontvlekken:
  • vóór het reinigen;
  • na het reinigen.
 • Verschillende methodes van chemische reiniging :
  • vlotverhouding, machinebelading, reinigingstijd, temperatuur, centrifugeren, drogen, ontgeuren in elk van de volgende gevallen :één bad, twee baden, meer dan twee baden;
  • gebruik van reinigingsversterkers met en zonder toevoeging van water: principe en concentratie.
 • Appreteren: appreteren door opgieten, volbad en nebulisatie, voor volgende behandelingen :
  • greepverbetering;
  • waterafstotend maken;
  • onontvlambaar maken;
  • bacteriostatisch maken;
  • motecht maken.
 • Sorteren na reinigen: sorteren van de goederen volgens de behandelingen die zij later moeten ondergaan.
 • Strijken: de verschillende strijkmethodes volgens de machines :
  • stoompoppen van verschillende vorm;
  • stoompersen van verschillende vorm;
  • stoomtunnels;
  • stoombollen;
  • stoomstrijkijzers en afzuigtafels.
 • Bezorging van de goederen aan de klanten: sorteren, verpakken en terugbezorgen van de goederen aan de klanten.

4. Theorie

 • Vuil: bepaling en indeling van het vuil in vier groepen:
  • pigmentvuil;
  • vet;
  • in water oplosbaar vuil;
  • vlekken, pigmentvuil;
  • soorten;
  • hun aanhechting aan weefsels (mechanische hechting, in vet omhuld, electrostatische aantrekking, moleculaire aantrekking).
  • vet:
  • soorten (niet verzeepbaar vet, verzeepbaar vet);
  • hechting aan weefsels, bijzonder geval voor synthetische vezels, geoxydeerd vet.vlekken :
  • soorten;
  • hun hechting aan weefsels.micro-organismen :
  • vernietiging van bacteriën en myceliums (schimmels) door de gewone was en door oxydatiemiddelen;
  • vernietiging van spoorelementen door de warmte.
 • Aanhechting van vuil: verband tussen de vuilverwijdering en :
  • aard van de vezel;
  • oppervlaktetoestand van de vezel;
  • weefselstructuur;
  • soort appret. Betekenis van wateropslorpende en waterafstotende vezel, vetopslorpende en vetafstotende vezel.
 • Reinigen:
  • invloed van temperatuur op de vuilverwijdering;
  • invloed van de duur en de intensiteit van de mechanische beweging van wasmachines op de vuilverwijdering;
  • invloed van het soort oplosmiddel op vuilverwijdering;
  • bepaling van de keuze van het detergeermiddel volgens de aard van het vuil en de weefselsoort;
  • redepositie van vuil en middelen om ze te bestrijden;
  • aanvankelijke begrippen van oppervlaktespanning en interfaciale spanning, toepassing op zepen en andere detergenten, olie/water- en water/olie-emulsies;
  • begrippen van pH en de invloed ervan op de verwijdering van vuil en op de vezel zelf;
  • toepassing van bovengenoemde begrippen op de verwijdering van vet en pigmentvuil;
  • invloed van de relatieve vochtigheidsgraad op het reinigingseffect, de vormbestendigheid en de kreukvrijheid van de goederen;
  • invloed van reinigingsversterkers en hun effect volgens dosering;
  • invloed van filterpoeders :
  • kiezelgoer,
  • adsorberende stoffen : met silicaten, met actieve kool;
  • werking van oxydatiemiddelen en de optische azuragemiddelen op de witheid;
  • toepassing van de bovengenoemde begrippen op het verwijderen van vet en pigmentvuil.
 • Bleken:
  • betekenis van een oxydatie- en een reductiemiddel;
  • ontkleurende en desinfecterende werking van oxydatie- en reductiemiddelen;
  • werking van luchtzuurstof en van zuurstof uit oxydatiemiddelen op vuil, textielvezels en kleurstoffen.Verschil tussen de werking van luchtzuurstof (moleculaire toestand) en atomaire zuurstof uit oxydatiemiddelen;
  • invloed van temperatuur, contacttijd, concentratie (vlotverhouding) en pH op het resultaat van de blekende werking;
  • chloorretentie bij gebruik van natriumhypochloriet; werking en gebruik van antichloormiddelen : natriumbisulfiet, natriummetabisulfiet en natriumhyposulfiet.
 • Appreteren:
  • bepaling van de verschillende apprets;
  • aard en invloed op de textielvezels van verschillende apprets, zoals :
  • greepverbeterende produkten;
  • waterafstotendmakende produkten;
  • onontvlambaarmakende produkten;
  • bacteriostatische produkten;
  • motechtmakende produkten;
  • kreukverhinderende apprets en hun chloorretentie.
 • Strijken:
  • bepaling en algemeenheden van het strijken;
  • invloed van de temperatuur, de uitgeoefende druk op het weefsel en de contacttijd;
  • de geschikte strijktemperatuur voor elk soort vezel.

5. Bedrijfshygiëne en –veiligheid

 • Voorzorgen om het overbrengen van pathogene kiemen te voorkomen bij het sorteren van wasgoed.
 • Gebruik van ontsmettingsmiddelen.
 • Giftigheid van sommige bleek-, azurage- en appreteermiddelen.Gevoeligheid van de mens voor dergelijke produkten.
 • Voorzorgen om ongevallen te voorkomen bij het :
  • op gang brengen, regelen en onderhouden van de stoomketel;
  • gebruik van wasmachines, centrifuges, persen, mangels en strijkijzers.
 • Voorzorgen om:
  • verontreiniging van leidingwater te voorkomen;
  • verontreiniging van afvalwater te voorkomen;
 • Gevaren bij het gebruik van elektrische toestellen onder stroom.
 • Voorzorgen om ongevallen te voorkomen bij het behandelen van scheikundige produkten.
 • Eerste hulp bij ongevallen.

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 4 van het KB van 24/2/1978


UP