Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Dentaaltechnicus

Wie de activiteit van dentaaltechnicus wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'dentaaltechnicus'?

Onder de activiteit van dentaaltechnicus moet worden verstaan:

het vervaardigen of herstellen van:

 • tandprothesen,
 • apparaten voor orthodontische verbeteringen,
 • in het algemeen alle apparaten bestemd om tanden, delen van tanden of naburige weefsels:
 • te verplaatsen,
 • te vervangen,
 • te behandelen.

Welke kennis moet u bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid:

 • basiskennis toegepast op het beroep van dentaaltechnicus, van:
  • wiskunde;
  • fysica;
  • scheikunde;
  • biologie: histologie en embryologie;
 • goede theoretische kennis van de benodigde materialen, de tandheelkundige terminologie, het melkgebit en het blijvend gebit, de morfologie en de nomenclatuur van de tanden, beroepshygiëne en -veiligheid, het instrumentarium en de apparatuur en het inrichten van de werkruimte, orthodontie, maxillo-faciale orthopedie en maxillo-faciale chirurgie;
 • het kunnen
  • tekenen van alle tanden van het blijvend gebit, evenals de kleuren en kleurverdeling;
  • ontwerpen en maken of het herstellen van afneembare, vaste en afneembare-vaste protheses;
  • ontwerpen en maken of herstellen van apparaten voor orthodontie en maxillo-faciale orthopedie en maxillo-faciale chirurgie;
 • goede kennis van de deontologie van het beroep, met name de relaties met de klanten, de medici en aanverwante beroepen, en de confraters

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:        

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 20 van het KB van 21/12/2006


UP