Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

De verschillende stappen van kredietbemiddeling

Stap 1: Invullen aanvraagformulier

U kan online uw aanvraag voor kredietbemiddeling indienen. Het aanvraagformulier bevat een aantal vragen die essentieel zijn om een goed zicht te krijgen op uw specifieke situatie (zoals uw persoonlijke gegevens, deze van uw onderneming en bankier,  uiteenzetting van het probleem, bedrag(en) van het krediet, reden van weigering, … ). Documenten die nuttig zijn voor uw dossier kan u in bijlage meesturen.

Indien u wenst dat wij in contact treden met uw bank dan vragen wij u een mandaat in te vullen.  het mandaat downloaden.

Stap 2: Ontvangstbevestiging

Na ontvangst van uw aanvraagformulier, sturen wij u via mail een ontvangstbevestiging.

Stap 3: Telefonisch contact

Vervolgens nemen we met u telefonisch contact op om uw dossier te bespreken, de precieze knelpunten te identificeren en eventuele onduidelijkheden op te lossen.

Op basis van dit gesprek en de ontvangen informatie oordelen we of kredietbemiddeling voor u nuttig is.

Stap 4: Bemiddeling

Indien kredietbemiddeling nuttig blijkt te zijn, wordt er naar een concrete oplossing gezocht. Soms nemen wij contact op met uw bankier. In dit geval vragen wij steeds uw schriftelijk akkoord. We trachten door de communicatie te verbeteren en/of het aanbrengen van nieuwe elementen tot een (creatieve) oplossing te komen voor het probleem dat zich stelt in uw relatie met uw bank. We trachten tot een oplossing te komen die voor zowel voor u als uw bank aanvaardbaar is.

Stap 5: Sluiting van uw dossier

Wanneer een oplossing gevonden werd of kredietbemiddeling niet (langer) aan de orde is, ontvangt u van ons een mail waarin de essentie van uw dossier wordt omschreven en de formele sluiting van uw dossier wordt bevestigd.


Contact informatie

Agentschap Innoveren & Ondernemen
Vlaamse Kredietbemiddelaar
Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
T 0800 20 555
kredietbemiddelaar@vlaio.be
UP