Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

De verschillende stappen van FINMIX Internationaal

1. Aanmelding

U vult het aanmeldingsformulier in en voegt uw ondernemingsplan en/of exportplan toe. Indien nog een exportmeter moet afgenomen worden, kan u de adviseur internationaal ondernemen van Flanders Investment & Trade (FIT) contacteren.

Meer weten:

Als hulpmiddel bij het opmaken van uw ondernemingsplan kunt u de leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan raadplegen.

2. Screenen van uw ondernemings- en/of exportplan

U wordt gecontacteerd door een adviseur internationaal ondernemen van FIT die tijdens één of meerdere gesprekken uw ondernemingsplan en/of exportplan analyseert en uw financieringsbehoefte in kaart brengt. In deze fase gaat de adviseur na of FINMIX Internationaal een meerwaarde biedt voor uw zoektocht naar financiering.

U komt niet in aanmerking voor FINMIX Internationaal?

Geen nood. FIT en Agentschap Innoveren & Ondernemen informeren u over de vele andere overheidsinitiatieven.

3. Omzetten van uw ondernemingsplan naar een presentatie

Eens uw ondernemingsplan, uw exportplan en de financieringsbehoefte duidelijk zijn uitgewerkt, giet u dit in een presentatie.

Hierbij ondertekent u een intentieverklaring tot deelname aan de panelsessie.

4. Expertenpanel

Een panelsessie verloopt als volgt:

Gedurende 20 minuten stelt u uw ondernemings- en/of exportplan en de bijhorende financieringsbehoefte voor. Vervolgens, gedurende een half uur, beoordelen de panelleden op basis van hun expertise uw ondernemings- en/of exportplan. Ze geven advies over mogelijke financiering door hun organisatie. Het is echter niet de bedoeling en evenmin haalbaar om tijdens de panelsessie een concreet financieringsvoorstel te verkrijgen.

Na afloop van de panelsessie krijgt u een verslag van de vragen en antwoorden die tijdens de panelsessie aan bod kwamen. U krijgt eveneens een evaluatieformulier waarin het advies van het expertenpanel wordt samengevat en een overzicht met mogelijke subsidies.

In dit panel zetelen vertegenwoordigers van:

 • De kredietinstellingen.
  Per expertenpanel zetelt slechts één bank afwisselend als expert. De bankexpert zetelt anoniem, u zal m.a.w. als ondernemer niet weten welke bank ik het panel zetelt.
 • De private risicokapitaalverschaffers.
  Per expertenpanel zetelt slechts één risicokapitaalverschaffer afwisselend als expert.
   
 • De private kredietverzekeraars.
  Per expertenpanel zetelt slechts één kredietverzekeraar afwisselend als expert.
 • Consultant internationale financiering
 • BMI/BIO
 • Delcredere
 • Finexpo
 • PMV
 • De ondernemersorganisaties Unizo en Voka, die samen één expert-ervaringsdeskundige afvaardigen
 • FIT

Data FINMIX Internationaal expertenpanels in 2017.

Bij deelname aan het expertenpanel zorgt u ervoor dat u de finale versie van uw ondernemingsplan en/of exportplan 14 werkdagen voor de datum van de sessie aan ons hebt bezorgd. Zo kunnen de experten het plan op voorhand lezen.

5. Nazorg

Tijdens het vrijblijvend terugkoppelingsgesprek met de adviseur internationaal ondernemen van FIT wordt het verkregen advies overlopen om zo de verdere stappen uit te tekenen.


UP