Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

De verschillende stappen van FINMIX

Vooraleer u advies krijgt omtrent de optimale financieringsmix, doorloopt u verschillende stappen in het FINMIX-traject:

1. Aanmelding

U vult het aanmeldingsformulier in en voegt uw ondernemingsplan toe.

Als hulpmiddel bij het opmaken van uw ondernemingsplan kunt u de leidraad voor het opstellen van een ondernemingsplan raadplegen.

2. Screenen van uw ondernemingsplan

U wordt gecontacteerd door een accountmanager van het Agentschap Innoveren & Ondernemen die tijdens één of meerdere individuele gesprekken samen met u uw ondernemingsplan analyseert en uw financieringsbehoefte in kaart brengt. In deze fase gaat de accountmanager na of het FINMIX-traject een meerwaarde biedt voor uw plan.

U komt niet in aanmerking voor FINMIX?

Geen nood. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen informeert u over de vele andere overheidsinitiatieven om uw financieringsvraagstuk op te lossen.

3. Omzetten van uw ondernemingsplan naar een presentatie

Eens uw ondernemingsplan en de financieringsbehoefte duidelijk zijn uitgewerkt, giet u dit in een presentatie.

Hierbij ondertekent u een intentieverklaring tot deelname aan de panelsessie.

4. Expertenpanel

Een panelsessie verloopt als volgt:

Gedurende 20 minuten stelt u uw ondernemingsplan en de bijhorende financieringsbehoefte voor.  Vervolgens, gedurende een half uur, beoordelen de panelleden op basis van hun expertise uw ondernemingsplan en geven advies over mogelijke financiering door hun instantie. Het is echter niet de bedoeling en evenmin haalbaar om tijdens de panelsessie een concreet financieringsvoorstel te verkrijgen.

Na afloop van de panelsessie krijgt u een verslag vande panelsessie, een evaluatieverslag waarin het advies van het expertenpanel wordt samengevat en een overzicht met mogelijke subsidies.

In dit panel zetelen vertegenwoordigers van:

  • De kredietinstellingen

Bank van Breda
Belfius
BNP Paribas Fortis
ING
KBC
Per expertenpanel zetelt slechts één bank afwisselend als expert. De bankexpert zetelt anoniem, u zal m.a.w. als ondernemer niet weten welke bank in het panel zetelt.
  • De private risicokapitaalverschaffers
ARK-Angels Activator Fund nv Software Holding & Finance nv

Domo Investment Group nv

Gimv nv

Vectis Participaties nv

Volta Ventures nv

Finindus nv Innovation Fund nv
Inventures sa  

Per expertenpanel zetelt slechts één risicokapitaalverschaffer afwisselend als expert. 

  • De crowdfundingplatformen

Bolero crowdfunding

Crofun

Look&Fin

MyMicroInvest

 

Per expertenpanel zetelt slechts één crowdfundingplatform afwisselend als expert.

Maandelijks komt het expertenpanel bijeen in Gent of in Leuven (de data vindt u hier).

Bij deelname aan het expertenpanel zorgt u ervoor dat u uw ondernemingsplan 10 werkdagen voor de datum van de sessie aan ons hebt bezorgd. Zo kunnen de experten het plan op voorhand lezen.

5. Nazorg

Tijdens het vrijblijvend terugkoppelingsgesprek met de accountmanager van Agentschap Innoveren & Ondernemen wordt het verkregen advies overlopen om zo de verdere stappen uit te tekenen.


UP