Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten

Wie dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten'?

Het plaatsen en herstellen van:

 • het dakgebinte,
 • de dakbedekking, uitgezonderd de bedekkingen in plantaardig materiaal, glas, doorschijnend of doorzichtig materiaal,
 • de dichtingswerken aan gevels, zijgevels, daken, dakterrassen en vloeren,
 • de voorzieningen voor het opvangen en het afvoeren van het regenwater.

De activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van een gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door incorporatie.

Voor de toepassing van dit besluit moet worden verstaan onder gebouw:

Een onroerend goed van duurzaam materiaal bestemd voor:

 • bewoning door de mens,
 • administratieve doeleinden,
 • industriële doeleinden,
 • commerciële doeleinden,
 • medische doeleinden,
 • culturele, sportieve of religieuze doeleinden,
 • land- en tuinbouwdoeleinden.

Uitzondering

Volgende activiteiten vallen niet onder de reglementering:

 • het plaatsen en herstellen van voorzieningen voor het opvangen en afvoeren van het regenwater, voor zover deze werken worden uitgevoerd door ondernemingen die hoofdzakelijk installaties voor centrale verwarming, klimaatregeling, gas en sanitair plaatsen.
 • de dichtingswerken aan gevels, zijgevels en vloeren met vloeibare producten, voor zover deze werken worden uitgevoerd door ondernemingen die hoofdzakelijk eindafwerkingsactiviteiten uitoefenen.
 • het plaatsen en herstellen van metalen dakbedekkingen en gebinten, en voorzieningen voor het opvangen en afvoeren van het regenwater, voor zover deze werken worden uitgevoerd door ondernemingen die hoofdzakelijk metalen constructies plaatsen en voor zover het werken betreft in het kader van hun eigen en exclusieve activiteit.
 • het plaatsen en herstellen van het dakgebinte voor zover deze werken worden uitgevoerd door ondernemingen die hoofdzakelijk één van volgende activiteiten uitoefenen:
 • plaatsen/herstellen van schrijnwerk – glazenmaken,
 • algemeen schrijnwerk.

Welke kennis moet u bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid:

 • specifieke administratieve kennis : de reglementering van de plaatsing van verankeringspunten en de energieprestaties van gebouwen in verband met de dakdekkers- en de waterdichtingsactiviteiten;
 • materialenkennis : materialen voor gebinten, voor dakbedekkingen, voor isolatie en dichting en voor het opvangen en afvoeren van hemelwater; 
 • technische basiskennis : het concept van dakconstructies en van een dakisolatie, het dimensioneren van gebinten, platte daken, dakgoten en van de voorzieningen voor het opvangen en afvoeren van het regenwater en de technische specificaties (STS) in verband met dakconstructies;
 • kennis van de volgende technieken : het bouwen van gebinten en platte daken, het plaatsen van een dakconstructie en van de verbindingselementen, het afdichten van een plat dak, het uitvoeren van de werken voor het opvangen en het afvoeren van het hemelwater en het bouwen van stellingen;
 • algemene kennis van de technische voorlichtingsnota’s van het Wetenschappelijk en Technisch Centrum van het Bouwbedrijf en van de kwaliteitsstandaarden voor de dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten.

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de administratieve kennis vastgelegd in artikel 5, 2° van het KB van 29/1/2007 en over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 17 van dat KB. Voor verdere informatie over de administratieve kennis bouw kunt u de syllabus raadplegen als voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie. U kan die downloaden op deze pagina.  


UP