Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Controle

De kmo-portefeuille is vanaf 1 april 2016 grondig vernieuwd en vereenvoudigd. Alle informatie daarover vindt u op www.vlaio.be/kmo-portefeuille.

De projecten gesubsidieerd met de kmo-portefeuille worden steekproefsgewijs gecontroleerd door de afdeling Inspectie Economie of de afdeling Economisch Ondersteuningsbeleid van het Agentschap Ondernemen.

Voor de pijler opleiding moeten de inschrijvingen, aanwezigheidslijsten, vormingsattesten en facturen bij eventuele controle kunnen worden voorgelegd.

Voor de pijlers advies, strategisch advies, advies voor internationaal ondernemen en coaching moet het adviesverslag, de overeenkomst, de prestatiestaten van de dienstverlener en de facturen tot 3 jaar na datum van de subsidieaanvraag worden bijgehouden. Bij eventuele controle moet van de stavingsdocumenten een afschrift overhandigd worden.

Het adviesverslag van de pijlers advies, strategisch advies, advies voor internationaal ondernemen en coaching bevat de naam van de dienstverlener, de datum en de handtekening van de dienstverlener.

Indien er bij de controle onregelmatigheden worden vastgesteld kan de controle volgende gevolgen hebben:

  • de gevraagde subsidie wordt niet toegekend;
  • de toegekende subsidie wordt teruggevorderd;
  • de toegekende subsidie wordt geblokkeerd;
  • de erkenning van de dienstverlener wordt geweigerd of de dienstverlener, wordt geschorst of uitgesloten;
  • de dienstverlener krijgt een waarschuwing of een uitnodiging om een infosessie te volgen.

UP