Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Cofinanciering aanvragen voor een Interreg project

Aanvraagprocedure

Cofinancieringsaanvragen voor Interreg projecten verlopen rechtstreeks via de bevoegde minister. In het geval van O&O&I thema’s kunnen aanvragen gericht worden aan:

Philippe Muyters
Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Martelaarsplein 7
1000 Brussel.

Een kopie van cofinancieringsvragen voor O&O&I projecten dient aan Agentschap Innoveren & Ondernemen bezorgd. Dit ter attentie van:

Bernard De Potter
administrateur-generaal
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Koning Albert II laan 35 bus 12
1030 Brussel

Over het algemeen levert het agentschap een advies aan de minister per aanvraag.

Er is geen specifiek formulier voor een cofinancieringsaanvraag: een gemotiveerde brief (al dan niet aangevuld met bijlagen) in combinatie met de projectaanvraag in zo finaal mogelijke vorm volstaan.

Basisprincipes

Enkel de volgende thema’s/topics kunnen in aanmerking komen voor cofinanciering: primair O&O&I topics, secundair ondernemerschap(bevorderende) topics met in beide gevallen sterke link tot ondernemingen.

De budgettaire ruimte is zeer beperkt: enkel de echt goede dossiers met grote meerwaarde kunnen in aanmerking komen.

Vanuit financieel oogpunt moet de hefboom maximaal spelen: er wordt niet meer dan 20% gecofinancierd en ook niet meer dan lokale instanties (provincie-stad-gemeente-andere) zelf bereid zijn om te co-financieren.

Onderbouwing van aanvragen

Eventuele aanvragen worden door het agentschap getoetst en beoordeeld op een hele reeks punten. We geven de beoordelingscriteria graag mee zodat u deze in rekening kan brengen bij of alvorens een aanvraag in te dienen.
 


UP