Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Coaching

De kmo-portefeuille is vanaf 1 april 2016 grondig vernieuwd en vereenvoudigd. Alle informatie daarover vindt u op www.vlaio.be/kmo-portefeuille.


Definitie

Coaching is een begeleidingstraject om de persoonlijke effectiviteit van de gecoachte ondernemer in zijn ondernemingsprocessen te verbeteren. Coaching draagt bij tot de versterking, groei of transformatie van de onderneming in Vlaanderen.

Met de pijler coaching  zal gerichte steun gegeven worden aan coaching trajecten rond  welbepaalde beleidsrelevante uitdagingen bij kmo’s. Er zijn drie domeinen in de pijler coaching: het domein bedrijfsoverdracht, het domein groei en het domein energie.

Het soort coaching dat wordt gesubsidieerd is verschillend per domein. In het domein bedrijfsoverdracht is de subsidieerbare coaching eerder procesmatig of interrelationeel, in het domein groei eerder inhoudelijk.

Bij inhoudelijke coaching is de coach iemand die zijn ruime ervaring gebruikt om praktische kennis uit te wisselen of feedback te geven. Bij procesmatige coaching probeert een coach het gestelde doel te bereiken door vragen te stellen en gericht te spiegelen. Bij interrelationele coaching probeert een coach vanuit een neutrale positie tussen verschillende personen te bemiddelen om ze tot elkaar te brengen in het vinden van antwoorden op hun gezamenlijke vraag.

Voor welke domeinen kunnen er coachingtrajecten worden gesteund?

Steun

De maximale subsidie voor coachingstrajecten bedraagt 10.000 euro. Het subsidiepercentage is 50% bij bedrijfsoverdracht en groei, 75% in het domein energie.

Subsidieaanvraag

De aanvraagprocedure voor coaching is gelijkaardig aan die van strategisch advies.

Bij een subsidieaanvraag van een coachingtraject moet u nadat u de online aanvraag heeft doorlopen een kopie van de overeenkomst (domein bedrijfsoverdracht of domein groei of domein energie) die u heeft afgesloten met uw dienstverlener, opsturen naar de Commissie Strategisch Advies en Coaching van het Agentschap Ondernemen, Koning Albert II-laan 35, bus 12. U kunt ook de gescande stavingsdocumenten mailen naar strategischadvies@vlaanderen.be.


UP