Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Clusterprojecten

Naast de activiteiten van clustercoördinatie, uitgevoerd door de clusterorganisatie, vinden binnen de clusters een scala van activiteiten plaats, langsheen het innovatiespectrum en passend in het realiseren van de clusterstrategie/competitiviteitsprogramma. Waar nodig en waar mogelijk binnen de bestaande reglementaire kaders, kunnen de clusters voor deze activiteiten beroep doen op (reguliere) steuninstrumenten bij het Agentschap Innoveren & Ondernemen, op Europese middelen, op kennisinstellingen met middelen in eigen beheer, steuninstrumenten bij andere overheidsactoren, ….

Naast de toegang tot de bestaande steuninstrumenten van de Vlaamse overheid kunnen geoormerkte middelen vrij gemaakt worden voor clusterprojecten. Specifiek voor de speerpuntclusters geldt dat ze voor de uitvoering van hun competitiviteitsprogramma aanvullend kunnen beschikken over uit het Hermesfonds geoormerkte middelen. Waar nodig en relevant kunnen eveneens via gerichte oproepen geoormerkte middelen ingezet worden voor clusterprojecten

Oproep voor interclusterprojecten (juli 2017)

Om de samenwerking tussen speerpuntclusters en/of innovatieve bedrijfsnetwerken te bevorderen wordt een oproep voor interclusterprojecten opengesteld. Deze oproep biedt de mogelijkheid aan om gezamenlijk specifieke activiteiten van kennisopbouw en -doorstroming op te zetten gericht op het benutten van gemeenschappelijke opportuniteiten of uitdagingen van de betrokken innovatieclusters.

Meer specifiek is deze oproep voor interclusterprojecten gericht op:

  • Projecten die het potentieel hebben om op korte termijn (2 à 3 jaar) resultaten en impact te genereren bij de bedrijven binnen de innovatieclusters
  • Projecten die nieuwe toekomstgerichte (industriële) opportuniteiten benutten op het knooppunt van thema’s/clusterdomeinen/sectoren.

Meer informatie over de oproep kan u terugvinden in het oproepdocument. Alle overige nuttige documenten voor de opmaak van een projectaanvraag zijn beschikbaar bij documenten voor projectwerking van clusters.

Projectaanvragen kunnen via clusters@vlaio.be ingediend worden op twee momenten:

  • Uiterlijk zondag 1 oktober 2017 (met verplichte vooraanmelding uiterlijk op 8 september 2017)
  • Uiterlijk vrijdag 1 december 2017 (met verplichte vooraanmelding uiterlijk op 8 november 2017)

Modaliteiten voor clusterprojecten in transitieprioriteiten (juli 2017)

Om projecten van speerpuntclusters in de transitieprioriteiten mogelijk te maken worden middelen beschikbaar gesteld voor clusterprojecten voor steun aan kennisopbouw en activiteiten gerelateerd aan kennisopbouw, die aansluiten bij de strategie van de speerpuntclusters en de doelstellingen van de transitieprioriteiten Circulaire Economie, Industrie 4.0 of Energie. Voor deze clusterprojecten is naast de speerpuntcluster de betrokkenheid van minstens 1 andere actor uit het transitiedomein vereist.

De projecten worden ingediend via de speerpuntcluster. Er wordt aangeraden om reeds in een vroeg stadium contact op te nemen met de speerpuntcluster, de transitiemanager of het Agentschap Innoveren & Ondernemen om projectideeën en volgende stappen te bespreken. Er zal ook samen met de speerpuntcluster in overleg  worden gegaan met de transitiemanager om de aansluiting met de transitieprioriteit af te toetsen.

Meer informatie kan u terugvinden in het document modaliteiten clusterprojecten in de transitieprioriteiten. Alle overige nuttige documenten voor de opmaak van een projectaanvraag zijn beschikbaar bij documenten voor projectwerking van clusters.


UP