Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Brownfields - Wie doet wat?


De Vlaamse Regering

Een brownfieldconvenant zal steeds door de voogdijministers van de betrokken Vlaamse administraties mee ondertekend worden. Ook worden de meeste beslissingen in het proces genomen door de Vlaamse Regering:

  • Het ontvankelijk, gegrond en volledig verklaren van aanvraagdossiers;
  • Het opstarten van de onderhandelingen;
  • Het eventueel stopzetten van onderhandelingen wanneer geen voortgang meer geboekt wordt;
  • De voorlopige goedkeuring en de start van de publieke consultatie;
  • De definitieve goedkeuring van een convenant;
  • Het stopzetten van een brownfieldconvenant (wanneer de doelstellingen al dan niet bereikt zijn).

De brownfieldcel

Conform de bepalingen van het brownfielddecreet van 30 maart 2007,  werd bij beslissing van de Vlaamse Regering van 21 maart 2008 een brownfieldcel opgericht.

Deze brownfieldcel bestaat uit vertegenwoordigers van de verschillende Vlaamse administraties die bij brownfieldprojecten betrokken zijn en heeft als voornaamste opdrachten:

  1. Het behandelen van aanvragen voor de aanvatting van onderhandelingen m.b.t. het komen tot een brownfieldconvenant, waarbij aan de Vlaamse Regering een advies wordt gegeven m.b.t. de volledigheid, gegrondheid en ontvankelijkheid van de ingediende projecten.
  2. Het voeren van onderhandelingen m.b.t. het komen tot een brownfieldconvenant.
  3. Het rapporteren aan de Vlaamse Regering over de voortgang van de onderhandelingen en lopende Brownfieldprojecten.

De onderhandelaars

Om praktische redenen, worden de onderhandelingen voor het tot stand komen van een brownfieldconvenant geleid door een door de Vlaamse Regering aangeduide onderhandelaar. Momenteel zijn er drie zulke onderhandelaars actief.
De onderhandelaars maken ook deel uit van de brownfieldcel en volgen het verloop van de brownfieldprojecten ook verder op zodra er een convenant is ondertekend.

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen

Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zorgt voor de administratieve ondersteuning van het hele proces. Ieder ingediend project krijgt een medewerker van het agentschap toegewezen, welke tevens als contactpersoon kan dienen voor de projectontwikkelaars.

Contact informatie

Brownfieldcel
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
brownfield.convenant@vlaio.be
Kris Vreys
voorzitter
Agentschap Innoveren & Ondernemen
Team brownfieldconvenanten
Koning Albert II-laan 35, bus 12
1030 Brussel
brownfieldconvenanten@vlaio.be
UP