Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Brownfields - Wetgevend kader

  1. Besluit van de Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 tot vaststelling van de minimale onderhandelingsvoorwaarden, de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een Brownfieldconvenant (B.S. 03/02/2017)

  2. Decreet tot wijzigingen van diverse bepalingen van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de Brownfieldconvenanten van 18 november 2016 (BS 13/12/2016). De gecoördineerde versie vindt u hier terug.

  3. Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten (BS 03/02/2012).

  4. Decreet tot wijziging van het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten (BS 18/03/2011)

  5. Besluit van de Vlaamse Regering van 9 november 2007 betreffende de vorm van het attest tot het verkrijgen van kosteloze registratie in het kader van een brownfieldproject dat het voorwerp uitmaakt van een brownfieldconvenant (BS 04.02.2008)

  6. Besluit van de Vlaamse Regering van 7 september 2007 betreffende de informatieplichten in het kader van brownfieldconvenanten (BS 29.10.2007)

  7. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een brownfieldproject – Erratum (BS 21.09.2007)

  8. Besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot regeling van de bezwaren tegen erfdienstbaarheden tot openbaar nut voor de verwezenlijking van een brownfieldproject (BS 12.09.2007)

  9. Decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten (BS 19.06.2007)


UP