Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Brownfieldconvenanten - geplande inspraakvergaderingen

Het decreet van 30 maart 2007 betreffende de brownfieldconvenanten voorziet in het sluiten van convenanten tussen diverse partijen met het oog op de herontwikkeling van vervuilde, verwaarloosde of onderbenutte gronden die zo zwaar zijn aangetast dat ze kennelijk alleen gebruikt kunnen worden of opnieuw gebruikt kunnen worden na structurele maatregelen.

Indien de onderhandelingen leiden tot een ontwerp van brownfieldconvenant, wordt er minstens één inspraakvergadering georganiseerd. Deze vergadering is open voor alle geïnteresseerden.

Bij het definitieve afsluiten van het brownfieldconvenant wordt rekening gehouden met de relevante opmerkingen, aanbevelingen en bezwaren die tijdens deze vergadering of vergaderingen worden geformuleerd. Ook doet het convenant geen afbreuk aan de rechten van derden om in het kader van vergunningsaanvragen gedurende de looptijd van het brownfieldproject bezwaren in te dienen.

Volgende informatie- en inspraakvergaderingen staan op dit moment gepland:

  Bestemming Datum en uur Locatie

144. Gent – Elektrion

(P. Colpaersteeg/Coupure/-Nieuwe Wandeling)
Duurzame gemengde woonwijk

Dinsdag

13 december 19u00

KTA MoBi

Coupure Rechts 312

9000 Gent

143. Gent – Waterfront/Forum

(Toemaattragel/Moutstraat)
Kmo-units, kantoren en woonwijk

Woensdag

14 december

19u00

Kantoren R. Maes NV

Toemaattragel 1

9000 Gent

 

Schriftelijke opmerkingen kunt u tot veertien dagen na de respectievelijke inspraakvergadering - aangetekend versturen naar het Agentschap Innoveren & Ondernemen - Brownfieldconvenanten, Koning Albert II-laan 35 bus 12, 1030 Brussel


Contact informatie

brownfield.convenant@vlaio.be
UP