Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Bewijs uw kennis

Basiskennis bedrijfsbeheer

Als startende kmo, eenmanszaak of vennootschap, die een activiteit wenst uit te oefenen als handelsonderneming, dient u zich in te schrijven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen. Deze inschrijving gebeurt in een ondernemingsloket naar keuze. Hierbij moet steeds de kennis van bedrijfsbeheer bewezen worden.

De vrije, intellectuele en dienstverlenende beroepen of niet-handelsondernemingen naar privaatrecht dienen geen kennis van bedrijfsbeheer te bewijzen.

De basiskennis bedrijfsbeheer kan bewezen worden met welbepaalde diploma’s en getuigschriften, met praktijkervaring of een examen voor de centrale examencommissie. Onder bepaalde voorwaarden kan u beroep doen op een derde persoon om deze kennis te bewijzen. Meer informatie over de basiskennis bedrijfsbeheer.

Beroepskennis

Vanaf 1 januari 2018 is er de opheffing van volgende gereglementeerde beroepen: slager-groothandelaar, droogkuiser-verver, restaurateur/traiteur-banketaannemer, brood- en banketbakker, kapper, schoonheidsspecialist, masseur, voetverzorger, opticien, dentaaltechnicus, begrafenisondernemer, beenhouwer-spekslager, rijwielactiviteiten, intersectorale kennis motorvoertuigen, sectorale kennis motorvoertuigen tot 3,5 ton en sectorale kennis motorvoertuigen boven 3,5 ton.
Concreet wil dit zeggen dat men geen getuigschrift van de beroepsbekwaamheid meer nodig zal hebben voor het opstarten van een eigen zaak. 
Wel zal u nog steeds over het getuigschrift ‘Basiskennis Bedrijfsbeheer’ moeten beschikken.

Vanaf 1 januari 2018 zal de Centrale examencommissie voor het Vlaamse Gewest, voor deze beroepen geen examens meer organiseren.
Vooraleer u betaalt voor één van bovenstaande examens raden wij u aan eerst contact op te nemen met het Contactcenter op het gratis nummer 0800/20555 om navraag te doen of er nog plaatsen beschikbaar zijn in 2017.
Let op: er worden geen terugbetalingen gedaan van het inschrijvingsgeld!

De beroepen uit de bouwsector werden niet opgenomen in deze opheffing. De examens voor volgende beroepen blijven bestaan: installateur-frigorist; ruwbouwactiviteiten; stukadoor-, cementeer- en dekvloeractiviteiten; elektrotechniek; eindafwerkingsactiviteiten (schilders, behangers); tegel-, marmer- en natuursteenactiviteiten (vloerders); algemeen schrijnwerker en schrijnwerk-glazenmaker; dakdekkers- en waterdichtingsactiviteiten; algemeen aannemer en installatie CV, klimaatregeling, gas en sanitair.

Voor een aantal activiteiten is het bewijs van een sectorale beroepsbekwaamheid vereist. Voor een aantal activiteiten uit de sector motorvoertuigen is ook intersectorale beroepsbekwaamheid vereist. De voorwaarden zijn specifiek voor elke actitviteit apart.

Deze gereglementeerde beroepen zijn:

Om te weten of u met uw opleiding uw ondernemersvaardigheden kunt bewijzen, kan u de diplodatabank bevragen. U kunt hiervoor ook altijd terecht bij een erkend ondernemingsloket.

Heeft u als persoon of onderneming een klacht over een onderneming? Vul dan ons online klachtenformulier in.

Vrije, dienstverlenende en intellectuele beroepen

Wenst u op te starten in een vrij beroep (advocaat, arts,…), een intellectueel beroep (boekhouder,…) of een vrij dienstverlenend beroep (paramedische beroep,…), dan zijn specifieke reglementeringen op u van toepassing. U hebt een erkenning nodig van een orde, een Instituut, een (nationale) kamer of  een overheidsdienst. Alleen als u het vereiste diploma hebt en desgevallend stage liep, hebt u toegang tot de beroepstitel.

Een overzicht van de vrije en intellectuele beroepen.

Europese richtlijn beroepskwalificaties

Onderdanen van een lidstaat van de Europese Economische Ruimte (Europese Unie + Noorwegen, IJsland en Liechtenstein) of Zwitserland die hun beroepskwalificaties hebben behaald in één van die landen, kunnen de beroepsbekwaamheid bovendien bewijzen met toepassing van de rechten die hun worden verleend in het kader van de Europese Richtlijn 2005/36 betreffende de erkenning van beroepskwalificaties.


UP