Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Ben ik verplicht een haalbaarheidsstudie alternatieve energie uit te voeren voor mijn nieuwbouwproject?

Waarom een verplichting?

Afbeelding zonnepanelenHet oprichten van een energie-efficiënt gebouw vereist een integrale aanpak. Om geen opportuniteiten verloren te laten gaan, wil de overheid bij de bouw van grote oppervlaktes laten nadenken over energieverbruik en gebruik van alternatieve energiebronnen. Daarom wordt vóór de aanvang van een nieuwbouw met een bruikbare vloeroppervlakte boven 1.000 m², gevraagd om de (milieu)technische en economische haalbaarheid na te gaan van een aantal alternatieve energiesystemen.

Deze haalbaarheidsstudie is een informerend en sensibiliserend instrument. Na uitvoering van de haalbaarheidsstudie is de bouwheer vrij de positief geëvalueerde technieken al dan niet toe te passen.

Voor wie?

Deze regelgeving is van toepassing voor gebouwen:

  • met een bruikbare oppervlakte groter dan 1.000 m² (indien meerdere gebouwen in één aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, moeten alle oppervlaktes samengeteld worden),
  • waarvoor na 01/02/2008 een bouwvergunning aangevraagd is,
  • én die verwarmd/gekoeld worden ten behoeve van personen.

Wat moet ik doen?

In uw eigen belang kan u de haalbaarheidsstudie best (laten) uitvoeren tijdens de planningsfase van uw nieuw gebouw. De technieken die economisch en technisch rendabel blijken uit de haalbaarheidsstudie, kan u dan implementeren in uw bouwproject. Het haalbaarheidsonderzoek moet via een samenvattend webformulier ingediend worden bij het Vlaamse Energieagentschap binnen de maand na het aanvragen van de stedenbouwkundige vergunning.

Welke technologieën?

Naargelang de functie van het gebouw en de bruikbare vloeroppervlakte ervan, werden een aantal technologieën opgelijst waarvan de haalbaarheid onderzocht dient te worden. Te onderzoeken technologieën zijn o.a.

  • gedecentraliseerde energievoorzieningen met hernieuwbare energiebronnen
  • warmtekrachtkoppeling
  • stads- of blokverwarming of –koeling (enkel voor afgebakende zones)
  • warmtepomp voor verwarming.

Meer informatie?

Infoblad Haalbaarheidsstudies alternatieve energieopwekking.

Op de website van het Vlaams Energieagentschap (VEA) kan u terecht voor het webformulier en voor de juridische achtergrond.


UP