Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Begrafenisondernemer

Wie de activiteit van begrafenisondernemer wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen.

Wat verstaat men onder 'begrafenisondernemer'?

Het uitoefenen van één of meer van de volgende activiteiten die betrekking hebben op het stoffelijk overschot:

 • het opbaren en verzorgen van de lijktooi en het uitvoeren van de bewaringszorgen,
 • het zorgen voor het vervoeren van het stoffelijke overschot,
 • het uitvoeren, verzorgen en organiseren van de begrafenisplechtigheid tot op de begraaf- of de crematieplaats, volgens de plaatselijke, godsdienstige en filosofische gebruiken en de wil van de overledene of de familie.

Welke kennis moet men bewijzen? 

De sectorale beroepsbekwaamheid:

 • goede kennis van de materialen, zoals doodkisten, capitonnering, rouwbekleding en grafartikelen, hun modellen en hun opslag;
 • goede kennis van wetgevingen en reglementen op:
  • de begraafplaatsen, de graven, de identificatie van graven, opschriften en concessies;
  • de begraving, ontgraving, lijkverbranding en crematie: formaliteiten en documenten, eventuele tussenkomst of inlichtingen van de politie, gerechtelijke tussenkomst of toelating, ministeriële vrijgeleide, en fiscale bepalingen;
  • vervoer van het stoffelijk overschot;
  • burgerlijke stand in verband met overlijden;
  • beroepshygiëne;
  • lijktooi;
 • basiskennis van het erfrecht, de diensten van de erkende erediensten, het protocol bij bijzondere begrafenissen, en de eretekens;
 • het kunnen:
  • organiseren van de begrafenis rekening houdende met het akkoord met de familie en de religieuze overheid, het vereiste ceremonieel, liturgie, versiering ;
  • overlijdensberichten opstellen;
  • nemen van alle maatregelen voor een goede bewaring van het stoffelijk overschot;
  • versieren van de lijkkamer;
  • uitvoeren van de lijktooi, afsluiten van de lichaamsopeningen, en van het kisten en de nodige veiligheidsmaatregelen.

Hoe de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie.
Het examen handelt over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 23 van het KB van 21/12/2006.


UP