Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Algemeen aannemer

Wie de activiteit van algemeen aannemer wil uitoefenen, moet naast de basiskennis bedrijfsbeheer ook de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen. Hij moet bovendien de sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen voor één van de andere gereglementeerde activiteiten uit de bouwsector.

Wat verstaat men onder 'algemeen aannemer'?

Een algemeen aannemer staat in voor het (ver)bouwen of laten (ver)bouwen van een gebouw zodat dit afgewerkt wordt, en waarvoor een beroep wordt gedaan op meerdere onderaannemers.  Dit gebeurt namens en voor rekening van derden, in uitvoering van een aannemingscontract.

De activiteiten hebben rechtstreeks betrekking op het optrekken, herstellen of slopen van een gebouw of op het aanbrengen van een roerend goed in een gebouw zodat het onroerend wordt door incorporatie.

Voor de toepassing van dit besluit verstaan we onder gebouw:

 • Een onroerend goed van duurzaam materiaal bestemd voor:
  • bewoning door de mens,
  • administratieve doeleinden,
  • industriële doeleinden,
  • commerciële doeleinden,
  • medische doeleinden,
  • culturele, sportieve of religieuze doeleinden,
  • land- en tuinbouwdoeleinden.

Welke kennis moet u bewijzen? 

De sectorale beroepsbekwaamheid

 1. de volgende specifieke administratieve kennis: de regelgeving van de stedenbouwkundige vergunningen, van de veiligheidscoördinatie, van de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de sociale en fiscale schulden, de voornaamste bepalingen van de wet van 9 juli 1971 tot regeling van de woningbouw en de verkoop van te bouwen of in aanbouw zijnde woningen, en de energieprestaties van gebouwen in het algemeen;
 2. de volgende technische kennis: basiskennis van stabiliteit en van de voornaamste constructieonderdelen, en de kwaliteitsstandaarden van de andere gereglementeerde activiteiten uit de sector bouw;
 3. kennis van de beheers-, plannings- en coördinatietechnieken van de verschillende bouwberoepen en van het beheer van de veiligheid.

De sectorale beroepsbekwaamheid kan op twee manieren bewezen worden:

Waar moet u de basiskennis bedrijfsbeheer en sectorale beroepsbekwaamheid bewijzen?

Alleen een erkend ondernemingsloket is bevoegd en dat naar aanleiding van een aanvraag tot inschrijving als handels- of ambachtsonderneming in de KBO.

Wie geen geldig diploma of onvoldoende praktijkervaring heeft, kan een examen afleggen bij de Centrale Examencommissie. Het examen handelt over de administratieve kennis vastgelegd in artikel 5, 2° van het KB van 29/1/2007 en over de sectorale beroepsbekwaamheid vastgelegd in artikel 29 van dat KB. Voor verdere informatie over de administratieve kennis bouw kunt u de syllabus raadplegen als voorbereiding op het examen bij de Centrale Examencommissie. U kan die downloaden op deze pagina. 


UP