Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Advies Internationaal ondernemen

De kmo-portefeuille is vanaf 1 april 2016 grondig vernieuwd en vereenvoudigd. Alle informatie daarover vindt u op www.vlaio.be/kmo-portefeuille.


Definitie

Een advies dat bestaat uit het identificeren, in kaart brengen en onderzoeken van opportuniteiten en oplossingen met betrekking tot internationaal ondernemen, met uitsluiting van de bestaande ondersteuningsmogelijkheden, vermeld in het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van de voorwaarden en de regels voor de toekenning van subsidies voor activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen.

Wat?

Advies voor kmo's die buitenlandse ambities hebben op het vlak van export of investeringen. Het gaat om schriftelijke, doelmatige raadgevingen en aanbevelingen m.b.t. opportuniteiten en oplossingen ten behoeve van bedrijven die willen internationaliseren.
Het adviesverslag dient de naam van de dienstverlener, de datum van het adviesverslag en de handtekening van de dienstverlener te vermelden.

De dienstverlener moet zijn prestatiestaten in de pijler advies, strategisch advies, advies voor internationaal ondernemen en technologieverkenning, gedurende drie jaar na de datum van de subsidieaanvraag bewaren en bij een controle een afschrift overhandigen. Meer informatie.

Voorbeelden

Advies over de oprichting van buitenlandse vestigingen, dochterondernemingen of filialen

  • Afsluiten van joint-ventures
  • Advies over directe buitenlandse investeringen
  • Advies over duurzaam en ethisch internationaal ondernemen
  • Buitenlandse marktstudies

Komen niet in aanmerking

Volgende diensten komen niet in aanmerking voor steun (niet limitatieve lijst):

  • Reeds bestaande ondersteuningsmogelijkheden bij Flanders Investment & Trade zoals bepaald in het subsidiebesluit van 27 mei 2005 (bijv. prospectiereizen, beursdeelnames, aanmaak van productdocumentatie).
  • Adviezen van permanente of periodieke aard: dit zijn adviezen die meer dan één maal worden geleverd binnen een periode van drie jaar. Voorbeelden zijn opvolgingsaudits bij veiligheids-, milieu- en kwaliteitssystemen, belastingsadvies, regelmatige dienstverlening op juridisch gebied en reclame; routinematig advies betreffende selectie-, aanwervings- en rekruteringsbeleid (afspraken met Federgon).
  • Adviezen die behoren tot de gewone bedrijfsuitgaven van een onderneming bijv. financiële controles, courante adviezen op het vlak van boekhouding-accountancy en fiscaliteit, vertalingen, gestandaardiseerde diensten van computerservicebureaus, …
  • Wettelijk verplichte adviezen.

UP