Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

U bent hier

Aanvraagprocedure

Elke organisatie met rechtspersoonlijkheid die gemandateerd is door minstens 50 Vlaamse ondernemingen kan een aanvraag voor steun als speerpuntcluster indienen. De selectie en goedkeuring van steun aan speerpuntclusters gebeurt niet volgens een competitief oproepsysteem. Aanvragen voor een speerpuntcluster kunnen op ieder moment van het jaar ingediend worden.

Een bij Agentschap Innoveren & Ondernemen ingediend aanvraagdossier doorloopt volgende stappen:

Stap 1: VOORBESPREKING

 • Verplicht
 • Op ieder moment mogelijk bij Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • Aftoetsen noodzaak + maturiteit
Stap 2: INDIENEN AANVRAAG
 • Op ieder moment mogelijk bij Agentschap Innoveren & Ondernemen
 • Volledig aanvraagdossier (LT strategie, inclusief werkplan)
Stap 3: ONTVANKELIJKHEID EN VOLLEDIGHEID
 • Ondertekende intentiebrieven + mandaat van representatief aantal ondernemingen
 • Alle elementen voor evaluatie beschikbaar
Stap 4: EVALUATIE EN BESLISSING
 • Inzet van externe deskundigen
 • Mogelijkheid tot mondelinge toelichting door aanvragers
 • HBC beslist over steun aan clusterorganisatie op basis van advies van Agentschap Innoveren & Ondernemen
Stap 5: CLUSTERPACT
 • Binnen het jaar na goedkeuring van de staan aan de clusterorganisatie
 • Onderhandeld tussen Vlaamse overheid en de clusterorganisatie
 • Beslissing over gereserveerde projectbudgetten

Uitgebreide info over de modaliteiten en de aanvraagprocedure vindt u terug in de handleiding voor speerpuntclusters


UP